www.auditorium.art.bg
Аудиториум - издание за университетска култура
ЗА НАС
ЦЕЛИ
КОНТАКТИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ВРЪЗКИ
начало  »   университетски клуб »


Подкрепете Аудиториум


   Новини

17 Октомври 2011
ПО-ЛОШОТО ОТ НАПРАЗНИЯ АПЕЛ Е ЛИПСАТА НА АПЕЛ

Френският институт в България и издателство „Колибри“ представиха световния бестселър „Възмутете се!“ от Стефан Хесел „Възмутете се“, есето, което взриви книжния пазар в десетки държави и предизвика нестихващ обществен от...ОБРАЗОВАНИЕ В ХОЛАНДИЯ

Мария Нешкова - Равен, 03.01.2005 г.

Благодарим за предоставения текст, споделящ дългогодишни задълбочени наблюдения върху една от образцовите европейски образователни системи. За разлика от други текстове в АУДИТОРИУМ, тук есеизмът е сведен до минимум, а авторовата подреденост е съхранена в духа на съвременните епистемологични изисквания. Всичко споделено следва да бъде познато на по-широк кръг дейци на образованието в България. Разбира се, не за да започнат да го прилагат "от утре" сляпо и безкритично - това надали е възможно изобщо. Но е възможно в отношението си към децата да бъдем по-внимателни и ефективни – защото точно с такава “свръхзадача” изглежда да са подредени нещата в Холандия.

I. УСЛОВИЯ, В КОИТО СЕ РАЗВИВА
1.1. В Холандия от тримесечна до четиригодишна възраст децата посещават детска градина. На четиригодишна възраст се тръгва на училище. През първите две години детето може да посещава 80% от часовете. В периода от 6 години до 16 години детето е задължено да посещава 100% часовете в училище. Часовете за всички ученици - и от долния, и от горния курс - са от 8.30 ч. до 15.30 ч. В сряда учениците от долния курс учат от 8.30 до 12.30 ч.
1.2. Родителите на деца в училищна възраст имат право да работят с намален работен ден (примерно от 9.00 до 14.00 ч.), за да могат да се погрижат за отвеждането им и посрещането им. (В Холандия масово се допуска работа с намалено работно време, като работниците могат да се договарят за 8 часа, 12, 16, 20, 24, 28, 32 часа на седмица. 30-36 часа на седмица се приема за “пълно” работно време за служители, 30-40 часа - за работещи в сектори на обслужването.) Родителите на деца в училищна възраст имат право да си вземат отпуск, съвпадащ с ваканциите на децата. През тази календарна година например, ваканциите на децата от училищата в Северна Холандия са, както следва: - пролетна ваканция - 28 февруари до 7 март вкл. - майска ваканция - 30 април - 8 май вкл. - лятна ваканция: за долния курс - 10 юли до 22 август вкл.; за горния курс - 10 юли - 29 август вкл. - есенна ваканция - 16 октомври - 24 октомври вкл. - коледна ваканция - 25 декември - 9 януари вкл. Работниците в Холандия по принцип имат право на 5 до 8 седмици ваканция на година и също по принцип - право да взимат почивен ден веднъж на месец (в случай, че учат и работят - и повече, при изпити). Право за допълнителните почивни дни се базира на факта, че с полагането на труд придобиваш и право на определен брой часове и дни свободно време. За децата, на чиито родители се налага да работят, се осигуряват следучилищни занимания (у нас известни като занималня).
1.3. За да се освободят родителите от излишни разходи за транспорт и квартири, в Холандия още преди 30 години е реформирана системата за обществен транспорт. Влаковете и автобусите се движат по няколко пъти в рамките на един час в посока от големите градове към малките градчета и села и обратно. Предвидени са и удобни връзки помежду им. Така ученици, а и работещи в големи градове успяват навреме да се приберат следобед и вечер по домовете си. Тарифите за пътуване за деца до 12-годишна възраст до всяка една точка в Холандия са 1 евро в едната посока. Притежател на ж.п. карта за пътуване с 40% намаление има право да “превози” още трима души със същото намаление.
1.4. В Холандия съществуват няколко ваканционни вериги, които предлагат почивки на семейства с деца през ваканциите, а така също и т.нар. горски училища и излети с научна цел. 1.4.1. Това е например, трансформираната организация „Стейокей” - наследник на Международни младежки хотели - система от отлично поддържани големи къщи с историческа или архитектурна стойност, намиращи се в центъра на градове или близо до пеши и велосипедни маршрути. В някои от тези хотели всеки следобед и вечер има занимания за деца, а също така и специално оборудвани зали за дискусии и извънкласни занимания. Тази организация предлага на място разработени брошури с опознавателни маршрути за деца, при които те се запознават с архитектурните особености на къщите от района, растенията, а така също и получават творчески задачи*. Цените за нощувка със закуска варират между 13 и 20 евро на човек, като членове на организацията получават намаление. Намаление се отчита и при разплащане за храната на децата. 1.4.2. Друга такава организация е „Нивон”, създадена от Социал- демократическата партия. Тази организация разполага с много добре поддържани къщи, оборудвани с кухни, където пребиваващите сами могат да си готвят. Тези къщи се стопанисват на доброволен принцип от семейства, които съчетават почивка с работа. Цените са по- ниски от тези на Международни младежки хотели. 1.4.3. Ваканционни паркове - в тези местности приличат на къмпинги с тази разлика, че всяка семейна вила под наем е оборудвана с кухни и санитарни възли. В близост има магазини, ресторанти и площадки за игра. 1.4.4. Родителите на деца до 12- годишна възраст имат право да помагат доброволно в училищата, като асистент-учители, в занимални, за отвеждане на деца по домовете им. В някои случаи е възможно за тези неплатени дейности да се издейства връщане на данъци от държавата.
2. ФОРМА
2.1. Долен курс - трае 8 години, от 4- до 12-годишна възраст. (Училищата обикновено са на един етаж, рядко на два.) В последната осма група на обучение през месец февруари се държи т.нар. СИТО-тест за определяне в какъв тип училище ще продължи ученикът съобразно показаните точки. Същевременно всички видове училища от горния курс организират дни на отворените врати, където родители и ученици могат да се запознаят с програмите и възможностите им.
2.2. Горен курс 2.2.1. Клас-мост - горният курс за всички ученици, независимо от това, в кое направление са попаднали, започва с клас-мост (базов клас или подготвителен клас). След подготвителния клас отново се държи тест, който окончателно да определи в кое направление да продължи да се обучава ученикът. В случай, че ученик е показал резултат на СИТО- теста, сочещ възможности да продължи в две насоки, то той и неговите родители трябва след този нов изпит след класа-мост да определят къде да продължи. Ако и след тази първи клас решението не може да бъде взето и резултатите продължават все така да се движат на границата между двете възможности, то ученикът се насочва към удължен подготвителен клас. Това в никакъв случай не означава, че той е повтаряч. На него и на други като него се дава още една година възможност да размисли, но след тази втора година решението трябва окончателно да бъде взето.
2.2.2. Насоки А. VWO (13-19 г.) - подготвително научно-ориентирано образование, трае 6 години заедно с класа-мост, състоящо се от: а) гимназия - с изучаване на латински и старогръцки, и б ) атенеум - без латински и старогръцки. След завършване учениците имат право да изберат насока WO - научно образование или университет с времетраене 4 години, или HBO - висше професионално образование с времетраене 4 години. А1. VWO/HAVO - подготвително научно-ориентирано образование/ общо-образователно ниво с времетраене 6 години/5 години Ако след първата или втората година престой в класа-мост учениците изберат VWO, то те имат право да се влеят само в направление атенеум. Б. HAVO (13-18 г.)- общообразователно ниво с времетраене 5 години След завършването учениците имат право да изберат насока НВО - висше професионално образование с времетраене 4 години. В. VMBO (13-17 г.)- подготвително средно специално (професионално) образование с времетраене 4 години заедно с класа-мост а) Теоретично направление. След завършването му, при показани добри резултати, учениците могат да се прехвърлят в по-горната степен – НАVО, и да продължат още една година. Могат и да продължат в насока обучение на средни управленски кадри с времетраене от 3 до 4 години като част от общото направление МВО - средно специално (професионално) образование. б) Смесено направление - теория и практика. След завършването му учениците могат да продължат в насока обучение на средни управленски кадри с времетраене от 3 до 4 години или в насока обучение за придобиване на професия с времетраене от 2 до 4 години като част от общото направление МВО - средно специално (професионално) образование. в) Ориентирано към средни специалисти-ръководители направление - практика и теория. След завършването му учениците могат да продължат в насока обучение на средни управленски кадри с времетраене от 3 до 4 години или в насока обучение за придобиване на професия с времетраене от 2 до 4 години като част от общото направление МВО - средно специално (професионално) образование. г) Ориентирано към средни специалисти направление - практика. След завършването му учениците могат да продължат в насока обучение за придобиване на основни професионални умения с времетраене от 2 до 3 години или в насока асистент-специалисти с времетраене от половин до 1 година като част от общото направление MBО - средно специално (професионално) образование. Всеки един може да продължи по- нагоре. И от най-ниската степен на горния курс може да се стигне до университет, само пътят е не така директен и времетраенето на обучението е по-дълго и в зависимост от показаните резултати на ученика, докато преминава през различните нива***. Обучението и при трите вида образование от горния курс преминава през две фази (вж. 3.1.6.).
3. СЪДЪРЖАНИЕ (Тук ще се спра на основните отлики с българската система, без да бъда излишно изчерпателна.)
3.1. Предмети 3.1.1. Холандците са привърженици на тезата, че до 12-годишна възраст не бива да се изучават чужди езици, защото до тогава се изгражда понятийната система на родния език. Чуждите езици постепенно навлизат в горния курс. В класа-мост - английски и френски (в гимназията първо латински и три месеца по- късно старогръцки), във втори клас на горния курс се въвежда и немски. 3.1.2. По латински и старогръцки се изучават теми, като “У дома”, “На улицата” и т.н. и на практика се придобиват и знания за устройството на римския живот, архитектурата и в крайна сметка за особеностите на самата цивилизация, но този път на съответния език и с постепенно нарастване на трудността и все по- често позоваване на текстове, писани от известни хронисти. (Учениците говорят на латински във вариант от времето на Юлий Цезар, т.е. когато думата “цезар” се е произнасяла като “кесар” и Марция като Маркия.) 3.1.3. Още в класа-мост се въвежда специален предмет “животоанализ”, различен по съдържание и подход, за различните общообразователни нива. В него се правят истински анализи на факти от организацията на живота в Холандия и реализацията на отделни хора и групи, което е част от т.нар. процес на социализация на личността. 3.1.4. В горния курс съществува и предмет “наука”, който всъщност би могъл да се нарече и физико-химия (по-рано съществувал като два отделни предмета). 3.1.5. В горния курс се работи масово с компютърни дискети за допълнителни упражнения предимно по чуждите езици, а така също и за обучение в машинопис на десет пръста - още от класа-мост. 3.1.6. Горният курс е разделен на две фази - през първите три години за първите две насоки (2.2.2.A. и 2.2.2.Б.) и първите две години за третата насока (2.2.2.В.) се учи всичко. През следващите години се изучават профилираните предмети, които учениците сами са посочили като свой избор. За първите две насоки те са обикновено в четири направления - природо-математически науки и политехника, природо- математически науки и здравеопазване, икономика и обществени науки, култура и обществени науки. В третата насока учениците могат да изберат между политехника, здравеопазване и социално дело, икономика, селско стопанство.
3.2. В холандската образователна система се работи с казуси и модули, съставени от единици материал, при които се разчита на краткост и бърза обратна връзка. Затова всяка преподадена единица материал веднага, а така също и по време на следващия урок се проверява чрез целенасочен тест, анкета, устни въпроси и отговори, творческа задача, работа по групи в час, сравнение на резултата или представянето на всяка група, оценка и самооценка по параметри, зададени в самия учебник. Колкото по-ниско е образователното ниво, толкова намалява творчеството и се предлагат конкретни фрази-отговори, на които ученикът трябва да намери подходящото място. Независимо обаче, дали ученикът се намира в научно-ориентирано, общообразователно, теоретично или практическо ниво, свързването на изучаването факти с практиката, културните и природните феномени, социалния живот и ежедневието е задължителна. Освен това модулите по отделните предмети много внимателно се балансират помежду си и допълват взаимно. Този подход на български език е известен и като междупредметна връзка. (Междупредметната връзка и работата с казуси е широко застъпена в Института, сега Колеж по туризъм “Иван Вазов”, Варна.)
3.3. Няколко примера 3.3.1. В урок по история не само се споменава въстанието на Спартак, но и се сравняват историческите факти с модерната им интерпретация в американския филм “Спартак”. В учебника по история, който всъщност се нарича „Миналото говори”, например, фигурират четири типа текстове: 3.3.1.А. Исторически преглед 3.3.1.Б. „Текст за приобщаване - в края на всеки исторически преглед. Това са или кратки извадки от текстове, писани от хронисти, или изказани мнения – понякога противоположни – от страна на историци-съвременници; наученото от тези текстове може да използваш в ежедневието” (дословен превод от обясненията в учебника). 3.3.3.В. „Текст за доближаване – особен вид упражнения, целта на които е да те научат как да общуваш с историческите факти, събития и личности” (дословен превод от обясненията в учебника). 3.3.3.Г. Илюстративни текстове – понякога помежду историческия преглед може да бъде вмъкнат илюстративен текст и/или илюстрация, които да заострят вниманието ти към интересен факт. 3.3.3.Д. В учебника фигурира и подробен списък, посветен на това, къде може изучаваната през годината история да се „открие” – с посочени улици, площади, сгради, музеи, филми, компактдискове. 3.3.3.Е. В учебника фигурира и т.нар.индекс, съдържащ важни понятия с обяснения, речник на чужди думи, списък с важни имена на личности, населени места и исторически места. 3.3.3.Ж. В часовете по история се работи и с отделни работни- тетрадки, раздавани от учителя, посветени на всеки отделен учебен модул, в които се комбинира учене с изпълнение на поставени задачи и с препитване. 3.3.3.З. На разположение на учениците е и Интернет-сайта на издателя на учебника по история, където те биха могли да открият още материали в помощ на изучаваните от тях исторически събития. 3.3.2. В урок по история се раздават теми на учениците за подготовка вкъщи на курсова работа, придружена с обстойно описание как да се развие темата и с извадки от текстове, писани от съвременници, които също да бъдат използвани. Една от темите е “Положението на чужденците в Римската империя” и на база на материала се дискутира темата за мнозинството, малцинството и правата на индивида. Подобни теми се разглеждат още няколко пъти в развитие и с прибавяне на нови теми. Например, в тази поредица - първо се разглежда темата “Предразсъдъци”, после тя се развива до тема “Дискриминация”. 3.3.3. В анализ на литературен текст се набляга не на какво е искал да каже авторът, а на кратко извеждане на темата му, на идеята му и на аргументацията му, с цел по-нататък подобно “ноу-хау” да се придобие като собствен опит за изразяване в устен или писмен вариант. Подобни упражнения се правят не само с текст, който може да се прочете от учениците, но и с текст, прочетен от учителя, като в този случай учениците се учат да си водят бележки и се учат на методи на възстановка на чут текст. Освен това се правят и упражнения с прослушване на диалози и даване на отговори на цяла поредица от въпроси, засягащи какво казват разговарящите и как се изразяват и какво разбират от чутото учениците - те имат право да изберат първоначално между два, а по- нататък и между три отговора. 3.3.4. Що се отнася до езикови упражнения по родния и по чужди езици, набляга се и на ритмиката на речта, като се правят специални ритмични упражнения и се следи как най-често употребяваните фрази в ежедневната реч и учтиви формули се вписват в тях. В часове по стилистика на речта много често се правят подобни прослушвания на диалози за идентифициране на формулите на речта и стилистичното многообразие. Всъщност съществуват и отделни учебници по речева практика и стил на речта. 3.3.5. В учебника по животоанализ например е публикувана снимка на един от популярните певци на Холандия и е зададен въпрос “Смятате ли, че изразът на лицето на този човек е свидетелство за удовлетворение? Ако е така, защо смятате, че той е пример за щастлив човек?”. Освен това, много често се използва комиксовата форма за поднасяне на знания под формата на диалог, като се извършват и експерименти - предлага се картинка или поредица от картинки, от които учениците трябва да разпознаят каква тема биха могли да обсъждат нарисуваните или заснетите хора, в какво настроение са, да съставят диалог, разказ или ако това е изрязана снимка от вестник, да се опитат да отгатнат какво събитие е отразено, да съставят кратък репортаж, да формулират заглавие - всичко това впоследствие се сравнява с истинските факти и публикувани коментари. 3.3.6. В холандските училища, а после и във висшите учебни заведения се работи основно по групи. Това младите хора привикват да правят още по време на долния курс, като учителят по всеки предмет обяснява темата, подтемите, начина на работа, как се подготвя изказване, различните начини на излагане на аргументи и заключения. Задава се дискусионна тема, децата се разделят на групи по трима или четирима. В някои случаи се раздават и роли на участниците в групата - двама дискутират, един слуша и дава знак кога да се премине към следващата подтема на обсъждане, а четвърти записва. След това групата избира говорител, който представя тезата на групата пред класа наред с представителите на другите групи. Останалите неговорители са разделят от учителя на две или три групи вече като слушатели - едната група оценява словесно аргументацията и подредеността на изказването, другата наблюдава и оценява словесно поведението на изказващия се, неговата способност за контакт с публиката, а третата група е жури, което прави класация. Най- накрая взема думата и учителят, който прави забележки и отправя похвали по отношение на стила и граматиката. В редица случаи се поставят на дискусия морални дилеми по измислени или реални случки, когато учениците трябва да направят оценка на поведението на участниците и на тази база да открият своята група от съученици със същата оценка. Всяка новосформирана група прави преценка на мотивацията на всеки участник в случката и изготвя класация на поведението в двете посоки “лошо- добро” или “правилно-неправилно”. После групата избира свой представител, който трябва да съумее да представи тезата на групата пред класа и да я мотивира убедително. 3.3.7. Холандските ученици от малки се учат да правят кратки устни презентации. Темите варират от “Каква е работата на моята баба- фризьорка?” през “Седемте чудеса на света” до “Златното сечение”. Наред с това те редовно подготвят и писмени презентации или кратки курсови работи. (Например, както вече споменах, в час по история на Рим се задават теми за разработка с подбрани от учителя откъси от текстове на съвременници на тема “Положението на чужденците в Рим”, “Устройство на римската войска” и т.н. Ученикът получава лист със зададената тема и план-схема с разпределение по точки и подточки, които трябва да засегне, придружен с приложените извадки от текстове, както и списък на Интернет-сайтове, където да потърси допълнителна информация. В плана-схема фигурира и точка, където да се посочат използваните източници, както и да се води дневник по дни как е стигнал ученикът до развитието на темата, до изводите си и кога и как се е запознал с необходимата литература по въпроса.) 3.3.8. Системата на оценяване в Холандия е така устроена, че да не подлага децата на излишен и внезапен стрес. (По същите причини например, както вече споменах, сградите за малките ученици не са по-високи от два етажа. Така също и времетраенето на учебните часове е от 8.30 до 15.30 ч.) За да се стигне до СИТО-теста в последната година на долния курс например, означава, че учениците всяка седмица са били подлагани на минитестове по всеки предмет (в четири основни направления, на които по-подробно се спирам в раздел 4. Методика), кратки тестове - всеки месец, разширени тестове - на всеки два месеца и класни работи-тестове - всяко тримесечие (холандската учебна година е разделена на три срока). За класните работи в горния курс е определена една седмица, в която не се учи, а се правят само и единствено класни работи-тестове по всеки предмет - по две или три на ден. Класните работи-тестове по същество се състоят от въпроси с посочени отговори за избор, въпроси-сравнения, текстове с бели полета за попълване и въпроси, където се очаква да се развият накратко теми или да се напишат есета. Веднъж в годината се отделя и седмица за изпълнение на т.нар. проекти по всеки предмет. Това са по същество творчески задачи. Тази година в класа-мост в насока гимназия например, учениците трябваше да реализират следния проект по история – да напишат модернизиран вариант на приказка по техен избор; на следващия ден им се прожектира филм – модерен вариант на приказка (в случая „Матилда”); на третия ден им се поставиха две задачи във връзка с филма: 1. Да нарисуват постер за филма; 2. Да направят кратък коментар на тема „Кои приказни мотиви са били предмет на модерна интерпретация във филма?”, като разбира се, предварително няколко пъти през годината с тях е бил отработен варианта с писане или подготовка на коментар (критика). Самият СИТО- тест – като входно ниво за продължаване в горния курс, се провежда още през февруари, за да имат време децата и родителите спокойно да изберат училище. 3.3.9. Системата на холандското образование, семейство (и семейно възпитание) и общество се ръководи от, ако бих могла така да се изразя, познатия ни принцип “Опознай родината, за да я обикнеш”. Цялата страна е опасана от маршрути с наблюдателни пунктове, безплатни зоологически градини, ферми с животни, използвани в селското стопанство, поддържани единствено с цел да бъдат посещавани безплатно от семейства с деца, открити за посещение миниатюрни резервати за птици, зелени пояси с уредени градинки за подправки, за билки - също открити за посещение, безплатни паркове с водни атракции, представящи например проста система от шлюзове и развиваща творческото у децата. В събота и неделя, а и през седмицата постоянно могат да се видят учители и деца, родители и деца, деца, а и възрастни, организирани в групи по интереси, да следват маршрут, изпълнявайки поставена задача. Затова не е чудно, че мнозина холандци притежават задълбочени познания за растения, птици и обяснения на природни явления, съпътстващи ни ежедневно, но това също е част от т.нар. социализация на личността. Децата в долния курс се трудят и в опитни полета, като получената реколта се отнася у дома. 3.3.10. Холандската учебна година е дълга, но това не означава, че през цялото време се учи. Както споменах, отделят се специални седмици само за класни работи- тестове и за изпълнение на проекти. Освен това, децата ходят на екскурзии, горски училища, излети и посещават музеи. Що се отнася до музеите, учениците в много случаи преминават през залите или се насочват към определена зала с лист в ръка. Върху този лист е отпечатана задача-тема за проучване, при което е необходимо да се отговори на поставени въпроси, да се скицира или нарисува определен мотив, шаблон или изложен предмет, да се попълнят липсващи думи в текст след подробно разглеждане на залите и т.н. В Холандия съществуват и т.нар. Дружества за доброволно стопанисване на исторически ценности и Дружества на приятелите на определен град или църква, които организират разходки, обиколки, беседи срещу минимално заплащане на индивидуални посетители и групи. По принцип доброволният труд е на почит в Холандия, и в случаите, когато не се възнаграждава, и в случаите, когато полагането му води до освобождаване от данъци. Цели фамилии се занимават доброволно с поддържане и издирване на предмети с историческа стойност и съхраняването им за поколенията, с поддържане на музеи и къщи - част от историческото наследство. В самите музеи и галерии има оборудвани отделни зали за работа с деца, има също и разработени специални маршрути за различни възрастови групи ученици. Магазините в музеите разполагат със специални детски брошури, в които информацията е съчетана със задача по време на маршрута из залите да се открият определени изложени експонати, характерни предмети, мотиви и т.н. Когато се организират тематични изложби, посветени на известни личности, подобни брошури за деца задължително присъстват. В музея на Винсент ван Гог например, има специална зала, където децата могат да рисуват в стил а ла Ван Гог - там много често се провеждат уроци по рисуване, по план и извън учебния план. Подобни занимания се популяризират и от известни личности; техните рисунки и рисунките на учениците са част от експозицията на музея. Експозициите в музеите и галериите много често се реорганизират под нов надслов, тематика или във връзка с годишнина и ученическите посещения са неизменна част от този процес. 3.3.11. Особено внимание се отделя на опознаване историята на родния край. Съществуват разработени от различни артистични формации представления-маршрути край исторически сгради и природни обекти в градовете или в близост до тях, в които по начин, съчетаващ сериозността, хумора и активното участие на учениците, се представя историята им. И в долния курс, и в горния курс учениците изучават предмет “драма”, по време на който придобиват познания по история и теория на драматичното изкуство, но и опитват да се превъплъщават в класически роли. Подготвят се и представления за края на учебната година. Провеждат се и упражнения за съставяне на репертоар при предварително зададени технически, финансови параметри и налични репертоарни възможности по познатия маниер учениците да работят по групи. 3.3.12. Учениците в горния курс имат и специални занимания за запознаване с различни професии. Учат се техники на кандидатстване за работа, провеждане на интервю, подготовка на мотивационно писмо. Също така на учениците от горния курс се поставя задача да проследят трудовия ден на служител или работник и след това да изготвят репортаж; това може да стане и под формата на интервю. Учениците предварително са обучени как се прави репортаж и как интервю, как се прави конспект на прочетен текст, на прослушан текст, техника на водене на бележки по време на урок, интервю, беседа. 3.3.13. В холандските училища много се разчита на въпросите, при които се изисква да се сравнят два феномена, факта или събития. Въпросите варират от “Каква е разликата между лъжицата и вилицата?” и “Каква е разликата между автобуса и влака?” през “Каква е разликата между филма и книгата?” и “Каква е разликата между операцията и рентгеновата снимка?” до “Каква е разликата между изкуството, творено в католическите и протестантските страни?” и “Каква е разликата между английската и френската революция?”. Много често сред въпросите след всеки урок или всяка единица от модула преподаден материал фигурират групи от току-що преподадени думи и понятия, сред които да се посочи излишната. Така с постепенно натрупване на трудността при подобни логически упражнения учениците се подготвят за изпитите във висшите учебни заведения, при които този тип логически задачи за проверка на интелигентността съставляват огромен дял. (Подобен тест провежда Българо-холандският колеж по туризъм, Албена, при кандидатстване.) 3.3.14. В различни часове се извършва и следното упражнение: класът се разделя на групи; на всяка група се раздават текстове по определена подтема от една обща тема; текстът се обсъжда от учениците като основната задача е да се възстанови плана от точки, съгласно който този текст е бил разработен; след това по един представител от всяка група трябва да представи текста пред класа, но като учител, който преподава нов материал. Би могло да се каже, че холандската образователна система разчита и на взаимоучителната метода на базата на разбирането, че всеки има какво да научи от другия. Подобно упражнение може да се направи с пет кратки текста “Вкус”, “Мирис”, “Осезание”, “Слух”, “Зрение”, когато учениците изучават петте сетива. 3.3.15. В часовете по география в първи и втори клас от горния курс (равни на нашите седми и осми клас) се изучават географските понятия от гледна точка на общуването на човек с природата и с прагматична цел, така се дават „приземени” обяснения на атмосферните явления, набляга се на ориентирането сред природата и нейното опазване. Географията се разглежда като поле за общуване между хората. Така например, се разглежда подробно най-голямото летище в Холандия с посочени параметри, пътникопоток, служби, агенции, рекламни материали и магазини на територията му и се обсъжда какви цели се постигат посредством тях. 3.3.16. Ето някои от темите – учебна единица в учебника по холандски език за осми клас на смесената насока VWO/HAVO – “Маниери”, “Огън”, “Външен вид”, “Звук”, “Тайни”, “Време”, “Любов”, “Пътуване”. Всички учебни единици биват разглеждани на четири различни нива, чрез задаване на задачи за четене, писане, говорене и слушане (Повече подробности – в раздел ІV. Методика). След всяка единица има публикуван откъс от произведение на известен автор по темата, което също се подлага на обсъждане в две насоки. От една страна, дава се възможност на всеки ученик да направи емоционална оценка на героя от своя гледна точка, от друга страна, обсъжда се какво време е използвал авторът, за да въведе читателите в текста, какъв е стилът на изложението и какъв тип край е избрал – щастлив, затворен или отворен и т.н.
4. МЕТОДИКА
Холандските училища са два типа - обикновени и тип Монтесори - по името на италианската специалистка Мария Монтесори, чиято методика се крепи на разбирането, че е необходимо децата да бъдат оставени сами, водени от природния си интерес, да подберат реда и начина на това, как и на какво да бъдат обучавани. В т.нар. висши професионални училища (HBO) се подготвят и кадри за тези два типа училища от долния и горния курс. Що се отнася до методиката, бих искала да насоча вниманието към сайта на Министерството на образованието и науката на България и по-специално към страницата „Езиково портфолио”. Там са посочени четири нива на умения по отношение на четири направления - „четене”, „слушане”, „говорене” и „писане”, що се отнася до степента на владеене на чужди езици. В холандската образователна система тези умения се изискват по отношение на всяка една сфера на човешкото познание и впоследствие на реализация на личността. В Холандия изучаваните предмети както по групи, така и материята на всеки предмет в частност е организирана точно в тези четири основни направления - „четене”, „слушане”, „говорене” и „писане”. Така с течение на годините учениците се изпитват по всеки предмет в четирите основни направления, като от друга страна, стремежът е те да развият с течение на годините и определени умения в тези четири направления. Тук накратко ще се спра на холандските изисквания по отношение на тези четири направления в частния случай на държавни изпити по холандски език второ ниво, позволяващи обучение във висше учебно заведение (преводът е дословен, като запазвам “ти”- формата).
4.1. Целта на изпита по СЛУШАНЕ е да се прецени дали притежаваш необходимите умения добре да слушаш. Ще се прецени дали можеш да слушаш „глобално”, „избирателно” и „със специфична насоченост”. Да слушаш глобално означава да съумееш да разбереш главните подразделения или теми, за които става въпрос в един текст. Да слушаш селективно означава, че си в състояние от поток текст да подбереш необходимия информационен елемент. Да слушаш със специфична насоченост означава да си в състояние да пресъздадеш със свои думи специфичен текст или част от текст. Какво точно трябва да чуеш, ще ти се зададе като задача предварително, така че да си подготвен върху какво трябва да се съсредоточиш, докато слушаш. Т.е. при този изпит слушането винаги е „целенасочено”. 4.1.1. Изпитът се състои от три отделни дяла. Всеки дял включва различни ситуации - диалози, информации, кратка беседа, интервю. Ситуации, на които можеш да се натъкнеш по време на по-нататъшно обучение или работа. 4.1.2. Видове въпроси. Те са два вида - избор от два или три възможни отговора (един е правилният, вторият е формулиран така, че да звучи много близо до правилния отговор, третият е абсолютно неправилен) и т.нар. отворен отговор - който ти сам трябва да формулираш, със свои думи трябва да изразиш какво ти смяташ за правилен отговор.
4.2. Целта на изпита по ЧЕТЕНЕ е да се прецени доколко подвластно ти е изкуството на четенето с полезна цел. Тук трябва да покажеш, че можеш да се справяш с различни видове текстове. Това са текстове- ситуации, на които можеш да се натъкнеш по време на по-нататъшно обучение или работа. При съставянето и избора на тези текстове наблягаме не толкова на специфичната информация - затова във всеки текст има баланс между специфика и характер, а на това, какво всъщност е необходимо да се открие в този текст. Да се открие съответна глава, параграф, решение на определен проблем и т.н. Трябва сам да подбереш личната си стратегия на четене - интензивно четене и преценка-размисъл върху всичко прочетено или избирателно четене. 4.2.1. Видове текстове 4.2.1.А. Текстове с цел търсене – това са текстове със специфична форма и разпределение; например, съдържание на книга или учебник, показалец, графика или таблица с поясняващ текст. 4.2.1.Б. Текстове-инструкции - тези текстове дават информация за това, как трябва да постъпиш при определна ситуация; например, инструкция за употреба, помагало, показания и противопоказания и т.н. 4.2.1.В. Учебни текстове - това са текстове, в които се представя и обяснява определена тема. Това са всъщност фрагменти, подбрани от учебници - по биология или икономика например. 4.2.1.Г. Официализирани текстове - това са текстове със специфична структура, пригодена да отговори на определени законови норми, като например, бланки, формуляри, въпросници, анкети, декларации. 4.2.1.Д. Информативни текстове - това са текстове върху различни теми, подбрани от научно-популярни и специализирани вестници и списания. 4.2.2. По отношение на четири твои умения ще се преценява, както следва: 4.2.2.А. Дали можеш да се ориентираш по отношение на вида текст, структурата и съдържанието му. Тези текстове са изпъстрени с илюстрации, накъсани със заглавия и подзаглавия и изпълнени с различни шрифтове. 4.2.2.Б. Необходимо е да покажеш, че можеш да извлечеш важното от един текст - коя е темата или темите, подтемите, идеята, аргументите, т.е. че си го разбрал. 4.2.2.В. Необходимо е да покажеш, че умееш да откриваш специфична информация в текста и умееш да я структурираш. 4.2.2.Г. Необходимо е да покажеш, че съумяваш да се справиш (буквално, да разбираш) както глобална, така и по-специализирана информация. 4.2.3. Изпитът се състои от два поддяла. Първият се състои от въпроси, при които ще ти се предостави достатъчно време, за изчетеш целите текстове и да се съсредоточиш след това върху изпълнение на специфичните поставени задачи. Вторият се състои от въпроси, при които за определено време трябва да се потърси определена информация. Или с други думи, при първия ще се гледа дали си разбрал за какво става дума, при втория - доколко можеш да се ориентираш в непознат текст. 4.2.4. Видове въпроси. И при двата поддяла въпросите са два вида - избор от два или три възможни отговора и кратък отворен отговор, който обикновено се състои от една или повече думи. При изпита по четене ударението пада върху въпросите, при които е необходимо да се избере между два или три отговора. (Въпросите са между 50 и 60.)
4.3. Целта на изпита по ГОВОРЕНЕ е да се прецени доколко ти е подвластно изкуството на доброто говорене и себеизразяване. За това е необходимо да покажеш, че си в състояние да реагираш адекватно по представен проблем или да се включиш адекватно в диалог. Твоите реакции се записват на касета. 4.3.1. Видове задачи. Те са три - кратки, среднодълги и дълги. При кратките задачи се изисква отговор в рамките на едно или две изречения. При среднодългите ще се изискват поне две изречения - ако е необходимо, ще се дава и ясно обозначено допълнително време за подготовка на отговора. При дългите задачи от теб се очаква реакция под формата на монолог в рамките на две минути с още две минути за предварителна подготовка и обмисляне на отговора. Позволено е да подготвиш отговора си и писмено. Един съвет - запиши основните моменти на отговора си или ключовите думи, за да не губиш излишно време. Задачите се задават с цел да ти се даде възможност да покажеш доколко можеш да се справяш с различни техники на говорене - по какъв начин предоставяш информация или правиш запитване, как даваш инструкции, как честитиш, как отказваш, как правиш оплакване, как се извиняваш, как изразяваш мнението си, как се аргументираш в защита на позицията си (обикновено се задават две позиции и изходни данни като предимства и недостатъци за едната и другата), доколко ясно можеш да направиш описание или представиш накратко случило се, можеш ли да дадеш добър съвет. 4.3.2. Оценка. При този изпит са възможни всякакви видове отговори. При тях ще се преценява доколко има реакция, правилността на изказа, подредеността, яснотата на тезите и аргументацията. (Задачите са 15.)
4.4. Целта на изпита по ПИСАНЕ е да се прецени доколко може да пресъздадеш мислите си в писмен вид. За тази цел трябва да покажеш, че умееш да списваш функционални текстове, каквито ще ти се наложи да пишеш по време на обучение или в хода на ежедневната ти работа. В същото време трябва да покажеш, че си в състояние по подобаващ начин да изложиш на хартия притежаваните от теб определени езикови познания и култура. 4.4.1. Видове задачи. Те са три вида - кратки, среднодълги и дълги. При кратките задачи трябва да се дописват или попълват изречения. Такъв текст се състои от едно или повече изречения. Може да се наложи да се попълват липсващи думи или изречения в кратък текст, писмо или формуляр. Съдържанието на тези текстове може да бъде най- разнообразно. Може да се наложи да посочиш причина, антоним, да напишеш молба, определено съобщение или да поискаш информация, да довършиш липсващ текст след съюз. Изреченията могат и да бъдат групирани по три, като ти трябва да допълниш липсващото второ изречение. При среднодългите задачи за писане ще трябва абсолютно самостоятелно да формулираш изчерпателно, логично и завършено изложение от около петдесет думи. Това може да бъде бележка, предназначена за някого, писмо, описание на ситуация, процедура. Може да се наложи да съчиниш текст по графика, таблица или по картинки. Съдържанието на тези кратки текстове може да бъде от най-разнообразен характер. Може да се наложи да съставиш писмо- оплакване или писмо-молба. Важното е добре да изложиш аргументите си и какво предлагаш като решение. При описание на процедура е важно да спазиш последователността. При дългите задачи трябва да напишеш изчерпателно и завършено изложение от сто и петдесет до триста думи. Може например, да се наложи да описваш графика и да се опиташ да направиш заключение. Или да аргументираш обстойно, използвайки зададени предварително параметри, защо си „за” или „против” определена ситуация. 4.4.2. Оценка. При кратките задачи ще се подхожда с по-голяма строгост, при по-дългите ще се преценява по-скоро логичността на мисълта и подредеността на изказа. (Кратките задачи са най-малко пет, среднодългите - най-малко три, дългата задача е една.)

още статии по темата »   Коментари по темата:

Line Spy app - Hacking Line Messenger Tracking - Mobile Phone Hacking Tracking Application, Hack WhatsApp Spy App – The Best Tracker App WhatsApp
публикувано от: Danielunpal на: 08.08.2023 02:36:53 часа

неплохой вебсайт https://lolz.guru/market/
публикувано от: Georgelaw на: 12.08.2022 05:30:53 часа

go to this website https://top-buk.com/
публикувано от: EverettBit на: 18.04.2022 04:31:24 часа

хорош веб ресурс протезирование зубов
публикувано от: Ronniesed на: 20.04.2021 03:24:00 часа

go to my site zip rar online
публикувано от: Jackiegaino на: 18.03.2021 08:33:26 часа

l2 classic bot - l2bot adrenaline, l2bot adrenaline
публикувано от: Davidheady на: 16.04.2019 11:43:58 часа

Здравейте, Смятам да се местя в Холандия и правя проучване за необходимите документи, които трябва да се подготвят предварително от България. За възрастните е ясно как става това, адресни регистрации, легализирани дипломи, здравни и социални осигуровки, кандидатстване за работа и т.н. Тъй като синът ми ще е в 6ти клас тази година, искам да попитам как става записването на деца в училище завършили шести или седми клас в България. Какви документи се изискват, държи ли се някакъв изпит? Всякаква информация в тази насока, ще ми бъде много полезна. Благодаря предварително.
публикувано от: Б. Тванова на: 07.08.2013 17:35:00 часа

Здравейте, искам да попитам как става записването на деца в училище завършили седми клас в България.Какви документи се изискват държи ли се някакъв изпит?
публикувано от: Деница на: 16.01.2011 08:21:15 часа

Статията е прекрасна, бих искала да попитам авторката дали има информация за това как българско дете може да мине в тяхната образователна система. Синът ми е на 14 години, тази година ще е в осми клас, но предстои да живеем в Холнадия от януари 2007 година.Благодаря ви.
публикувано от: Е.Цанова на: 20.08.2006 11:33:45 часа

Информацията, дадена от г-жа Нешкова е доста изчерпателна по отношение на действително действащата система на образование в Холандия.Това обаче не означава, че тази система е по-добра от българската система, по която нашите деца в България се обучават!!!Лично аз, наблюдавайки как собствената ми дъщеря, която учи тук в Холандия вече две години, как сама недоволства за липсата на натовареност и ясно и точно преподаване на материалът, а също и елементарността и хаотичността на преподаваната материя, бих могла да кажа, че всяко българско дете, имащо щастието и късмета да учи в България, както и родителите трябва да е благодарно за това!!!!Като родител бих препоръчала на всеки един, който може да се придържа и поддържа българската образователна система,а не непрекъснато да се търсят недостатъци и като папагали да се повтаря, че трябва да се "поучим от напредналата Европа"!!!!!!
публикувано от: Jul на: 21.11.2005 14:05:00 часа

Искрено благодаря за тази статия! Учител съм от 16 години, в момента следвам редовна докторантура в областта на педагогиката. Всичко ценно като наблюдения и информация е полезно когато има желание и стремеж към промяна и усъвършенстване на образователната ни система. Пътят на българското образование е дълъг и изпълнен с търсения. В епохата на глобализиращото се общество, ние българите също търсим нови пътища. Все някой ще ги утъпква и чертае. А защо да не знаем за опита на други ? Благодаря за статията!
публикувано от: В. Димитрова на: 25.09.2005 22:07:11 часа

Добронамереноста на авоторката е извън всякакво съмнение! Това е любезна покана да се присъедини към усилията на Българският Великден (www.bgvelikden.org) с конкретно предложение за подобряването на образованието ни готово за незабвна реализация! Заповядайте всички! Заповядайте многобройни!
публикувано от: Павел Лазаров на: 23.02.2005 19:37:10 часа

Нуждая се от материали за стратегия за развитие на българското образование и като бих използвала вашия материал за Холандия. Моля, ако имате данни и материали, които биха ми послужили да ги изпратите на електронната ми поща (или за диагностика на макросредата в образованието у нас. Благодаря Ви!
публикувано от: Веселина Иванова на: 09.02.2005 18:15:02 часа

Prijateli, Излишно е да се горещим, макар че спонтанността си е качество, когато надмогнеш личната обида, именно за да бъдеш доброволец в смисъла, за който говори Мария. По нашенско има факири на тема "намиране на кусури", това е основната ни отлика от Холандия и от други европейски страни.
публикувано от: Roumen на: 03.02.2005 12:49:28 часа

Господине запознат, нямам претенции за дългогодишни задълбочени наблюдения. Моят текст започва от 1. Условия, в които се развива. Разказала съм единствено факти, на които съм била свидетел и научени в разговор с учители и децата на мои приятели българи и холандци, които учат в Холандия. А децата на моя съпруг два пъти всяка седмица пишат домашните си у дома. Нито някъде съм претендирала за изчерпателност, дори съм направила уговорката, че давам няколко примера и то там, където съм забелязала, че има отлики с българската практика. Изглежда вие много добре сте запознат с моя милост, но мен ме огорчава единствено, че подобни коментари удрят през пръстите всяко желание да сториш нещо полезно или казано с думи прости "да дадеш от себе си, без да поискаш да получиш нещо в замяна".
публикувано от: авторката на: 02.02.2005 20:23:37 часа

Претенциите на авторката за "дългогодишни задълбочени наблюдения" са неоснователни. Тя е в Холандия от 2001 година, а наблюденията й естествено са започнали по-късно. Текстът е полезен, но в него има неточности.
публикувано от: Запознат на: 01.02.2005 11:16:37 часа

Докато ние се чудим как да направим децата си луди и жертви на болни родителски амбиции, тук работят за самочувствието и развитието на детето, на неговата свобода на избор.
публикувано от: учител на: 25.01.2005 08:09:41 часа

Всичко е иэмислено и подредено в полэа на младите хора.Доста време ще мине эа да можем и ние да се научим как да овразоваме и възпитаме нашите деца...
публикувано от: М.Симеонова на: 08.01.2005 14:17:42 часа

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box© 2024 Аудиториум - издание за университетска култура. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн ООД Професионалистите се отличават...